Zygote

Zygote shi ne cell da aka samar lokacin da gamete biyu suka haɗu yayin fertilization. A samuwar mutum, da zaran ƙwan mace da maniyyin namiji sun haɗu yayin fertilization, shi kuma a lokacin zygote yake samuwa. Zygote yana samuwa ne da zaran lamarin fertilization ya auku.

Madogara

[1] Biology> Zygote > References