System of Organs

Kowane fanni a jikin mutum akwai injinan tafiyar da shi, akwai abubuwan da ya haɗa da yake iya yin duk abunda suka dace a jikin mutum. Waɗannan injinan su ne suka haɗa jikin mutum suke tafiyar da tsarukansa:

Madogara

[1] Biology> System of Organs > References