Genetic Code

Genetic Code shi ne kundin tsarin halitta, shi ne wanda jikin halittu yake amfani da shi wajen juya bayanan da DNA ke ƙunshe da su wajen mu’amala da cell tsara yadda siffar halitta ya kamata ya zama a kowane sashi na jikin halittar.

Karanta:

Madogara

[1] Biology> Genetic Code > References