Programming Language

Programming Languge – a kimiyyar na’ura mai ƙwaƙwalwa, programming language na nufin tsare-tsaren na’ura ko kuma yaren na’ura. Programming language wani salo ne na lissafi da haɗe-haɗen haruffa har da haruffan alamu, don shigar wa na’ura su akan wani muhimmin… Continue Reading