Shawarwari 5 Don Laƙantar Tsaron Na’ura da Asusai

Duk wata daƙiƙa da ka ɓata a yanar gizo, to ba za a rasa wasu da suke haƙonka ba. Ko da ba za su samu komai a wurinka ba, burinsu bai wuce lalata maka tsaruka ba. Don haka a yau … Continue reading Shawarwari 5 Don Laƙantar Tsaron Na’ura da Asusai